Stłuczka lub kolizja spowodowana naszą nieuwagą zawsze kończy się wizytą u mechanika. Jeśli nie masz AC, a wypadek miał miejsce z Twojej winy, nie otrzymasz zastępczego samochodu. ...