Welcome to Our Website

Czas pracy kierowcy zawodowego

Ustalenie czasy pracy kierowców zawodowych nie jest jakimś tam wymysłem rządzących. Ma on służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Gdzie znajdziemy przepisy regulujące to zagadnienie? Kto odpowiada za czas pracy? Czy czas pracy i czas jazdy to równoznaczne pojęcia?

Odpowiedzialność za czas pracy

Przepisy regulujące wszelkie prawa i obowiązki, zakres czy czas pracy kierowcy określają: Kodeks pracy, ustawy o czasie pracy kierowcy, rozporządzenie (WE) nr 561/2006 oraz Umowa AETR. Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy? Oczywiście przedsiębiorstwo transportowe, które zatrudnia kierowcę. To właśnie ono musi tak zorganizować pracę kierowcy, by mógł zastosować się do przepisów. W przeciwnym razie to firma odpowiada za naruszenia, których dopuścił się kierowca. Na szczęście nowoczesne technologie pozwalają na kontrolowanie pracowników w tym zakresie.

Czas pracy, czas jazdy i odpoczynek

Co nazywamy czasem pracy? To okres czasu, w którym kierowca jest do dyspozycji pracodawcy. Mówimy tu nie tylko o samej jeździe za kółkiem, ale także o oczekiwaniu na załadunek czy rozładunek towaru i przerwie. To, jak długa jest przerwa, zależy oczywiście od czasu pracy w ciągu doby. Jeśli trwa on minimum 6 godzin, firma ma obowiązek wprowadzić przerwę, wynoszącą 15 minut.

W ciągu jednego dnia maksymalny czas pracy kierowcy musi wynosić 9 godzin. W wyjątkowych sytuacjach może on zostać wydłużony do 10 godzin, ale taka sytuacja może zdarzyć się jedynie dwa razy w ciągu tygodnia. Tygodniowo limit czasu pracy wynosi 56 godzin. Po 4,5 godzinie ciągłej jazdy w ciągu dnia kierowca zobowiązany jest do 45-minutowej przerwy.

W ciągu doby kierowcy przysługuje także dobowy odpoczynek, który wynosi minimum 11 godzin. Może być on również podzielony na dwa okresy – 3 godziny i 9 godzin. Istnieje możliwość skrócenia go do 9 godzin, jednak może on wystąpić jedynie 3 razy między dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat prawa transportowego, szukacie pracy jako kierowca lub poszukujecie pracownika, zajrzyjcie na stronę: http://faz-logistics.pl/.

Dodaj komentarz