Welcome to Our Website

Sposoby montażu tymczasowych znaków drogowych

Znaki drogowe to znaki obowiązujące w ruchu drogowym, organizujące go i umożliwiające sprawne poruszanie się pojazdów. Ich znaczenie oraz zakres obowiązywania określone są w granicach prawa. Umieszczane po lewej stronie jezdni, prawej, na niej bądź nad nią, dzielą się na pionowe i poziome. Szczególnym rodzajem znaków są tymczasowe znaki drogowe. Do czego służą i jak się je montuje?

Tymczasowe znaki drogowe pojawiają się wszędzie tam, gdzie przeprowadzany jest remont danego odcinka drogi. Prawidłowe oznakowanie dróg bowiem w trakcie ich przebudowy ma zasadnicze znaczenie dla zachowania na nich bezpieczeństwa kierowców i innych użytkowników. Tworzy się zatem projektową tymczasową organizację ruchu, obejmującą wszelkie możliwe zagrożenia, mogące pojawić się w związku z przeprowadzanym remontem. Jakich znaków tymczasowych możemy się spodziewać?

Znaki tymczasowe

Organizując ruch na budowie powinniśmy pomyśleć przede wszystkim o sygnalizacji świetlnej, umieszczanej na ruchomych wózkach, znakach drogowychoraz o przeszkolonych pracownikach, których zdaniem będzie kierowanie ruchem wahadłowym. Nieodzowne będą także progi zwalniające, nie powodujące wybicia auta, w przeciwieństwie do tych montowanych na stałe.

Wśród znaków tymczasowych wyróżnić możemy znaki poziome i pionowe. Tymczasowe znaki pionowe to:

  • znaki nakazujące ograniczenie prędkości
  • ostrzegające przed prowadzonymi robotami
  • wymuszające zachowanie szczególnej ostrożności
  • wskazujące objazd
  • związane z nowo wytyczonymi przejściami dla pieszych

Szeroką ofertę tymczasowych pionowych znaków drogowych posiada firma ANDROS, wiodący producent znaków drogowych.

Poziome znaki z kolei to linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, białe lub żółte, umieszczone na powierzchni jezdni.

Sposoby montażu tymczasowych znaków drogowych

Wyróżnić możemy trzy podstawowe sposoby montażu tymczasowych znaków drogowych: umieszczanie ich na trójnożnych stojakach, na ramowych stojakach oraz montowanie w ziemi, za pomocą świdra.

Trójnożne stojaki wykonane są ze stali cynkowanej galwanicznie. Łatwe w transporcie, składane na płasko, służą do umieszczania znaków ostrzegawczych, nakazu, zakazu, informacyjnych małych średnich i dużych.

Ramowe stojaki wykonywane są także ze stali cynkowanej i dostosowane są do montażu rury stalowej. Jej obrót zablokowany jest obustronnie śrubą blaszkową.

Sposobem montażu tymczasowych znaków drogowych, dającym najwięcej możliwości, jest osadzenie ich na rurze, montowanej na specjalnym świdrze. Jest on wykonany ze stali i nadaje się do montażu w poboczu, trawniku oraz chodniku. Jego stabilność zapewniają trzy rury kontrujące.

Dodaj komentarz